General Information

MAXILIT BİTKİ TAŞIYICI TABAKA
 

Bitki taşıyıcı katman, yeşil çatılar için formüle edilmiş geri dönüşüm ürünlerinden elde edilmiş, içeriğinde organik ve inorganik maddeler içeren özel bir karışımdır. İçerdiği havalandırılmış kil parçacıkları ve volkanik tüf (agropomza) sayesinde düşük yoğunluk oranıyla çatıdaki yükü minumuma indirir. Yoğunluk oranı kuru halde iken 0,9 - 1,0 g/litre ortalamadadır. Karışım oranları eksentif ve intensif yeşil çatılara göre farklılık göstermekle beraber :  %25 elenmiş bitkisel toprak, % 15, 0-3 mm agropomza ;% 15, 3-10 mm agropomza ; % 10 , humus (organik çürümüş bitkisel materyal ; % 25, 8-16 mm havalandırılmış kil parçacıkları; % 10 işlenmiş fermente edilmiş hayvan gübresi şeklinde olmalıdır. Eksentif yeşil çatılarda havalandırılmış kil oranı bölgesel ve ekolojik çevreye göre farklılık oluşturmasına karşın % 40 oranına kadar çıkartılabilir. Yeşil çatılardaki bitki taşıyıcı tabaka kalınlıkları eksentif yeşil çatılarda   50-150 mm, intensif yeşil çatılarda 300-1500 mm olmalıdır. Bitki taşıyıcı tabaka serimi, yeşil çatı drenaj tabakalarına zarar vermeden yapılmalıdır.